Duyurular

STAJ İŞLEMLERİ

Son Güncelleme Tarihi : 12.01.2019 16:46:09

STAJ İŞLEMLERİ

 

Meslek Stajı okuldan mezun olabilmeniz için zorunlu olarak başarmanız gereken kredili bir derstir.

Öğrencinin stajını yapabilmesi için her eğitim-öğretim yılının Bahar Dönemi’nde “Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları” haftasında Meslek Stajını ve/veya stajlarını bir ders olarak almış olması gerekir.  Ders olarak alınmayan ve “Ders Kayıt Formu”nda belirtilmemiş olan staj yapılamaz. Meslek stajları, Staj Uygulama ve Eğitim Kurulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılmalı ve staj evrakları ilan edilen teslim tarihinde mutlaka öğrenci işleri bürosuna imza karşılığında teslim edilmelidir. Aksi takdirde “KK” notu verilerek meslek stajı başarısız olarak değerlendirilir. Bu durumda, takip eden eğitim-öğretim yılının Bahar Dönemi’nde ders olarak yeniden alınması gerektiğinden normal öğrenim süreniz uzayabilir.  

Genel olarak Meslek Stajı işlemleri üç aşamada tamamlanmaktadır:

1. Staj öncesi işlemler,

2. Staj sırasındaki işlemler,

3. Staj sonrası işlemler.

 

STAJA BAŞLAMADAN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER:

Akseptans Temini: Staj öncesi işlemlerinin en önemlisi Akseptans (Öğrenci Staj Kabul Formu) belgesinin yüksekokulumuz öğrenci işleri bürosundan veya yüksekokulumuz internet adresinden (http://www.saglikmyo.mu.edu.tr/tr/dokuman) temin edilmesidir.

Akseptans İşyeri Onayı: Bu belge, gerekli bilgiler doldurup staj yapılacak iş yerine onaylatıldıktan sonra bir nüsha fotokopisi iş yerine verilip asıl nüsha (ıslak imzalı) akademik danışmanlara teslim edilecektir. Öğrenci Staj Kabul Formu en geç 17 Mayıs 2019 tarihine kadar akademik danışmanlara verilmelidir.

 

STAJ ESNASINDA YAPILACAK İŞLEMLER:

Staj Uygulaması: Staj sırasında Öğrenci Staj Kabul Formu’nda belirtilen günlerde ve mesai saatlerinde belirtilen iş yerinde size mesleğinizle uygun olarak verilen işleri yaparken aynı zamanda yaptığınız işlemleri ayrıntılarıyla staj dosyasına rapor olarak yazmanız gerekmektedir.

Haftalık Rapor: Staj dosyanızda haftalık olarak hangi bölümde çalıştığınız ve kısaca neler yaptığınız (başlıklarıyla) bu bölüme yazılacaktır. Konuların detaylarının hangi günlük rapor sayfasında olduğunu gösteren sayfa numaraları verilecektir.

Günlük Rapor: Haftalık raporların günlük olarak detaylarıyla açıklandığı bölümdür. Bu raporları günlük olarak tutmanız ve sonrasında ise bu günlük raporlarınızı iş yerine staj bitiminde tek tek onaylatmanız (İşyeri kaşesi/Mühür ve imza) gerekmektedir. Bu işlemler tamamen sizlerin sorumluluğundadır.

Geçerli mazeretleri sebebiyle staj yerini değiştirmek veya stajını bırakmak isteyen öğrenciler üç gün içerisinde akademik danışmanlarını ve yüksekokul müdürlüğünü (öğrenci işleri bürosunu) bilgilendirmek zorundadırlar. Aksi takdirde staj geçersiz sayılarak KK notu ile değerlendirilirler.

 

STAJ BİTİMİNDE YAPILACAK İŞLEMLER:

Dosya İşyeri Onayı: Staj bitiminde dosyanızı staj yaptığınız iş yerindeki yetkili kişiye onaylatıp (İşyeri kaşesi/Mühür ve imza) stajınızı bitirebilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha var! Staj yaptığınız işyerinin sizin değerlendirmenizi yaptığı “İşyeri Değerlendirme Formu”nu (staj dosyanızın içerisinde) dosyanızla birlikte getirecekseniz, ağzı kapalı ve mühürlü bir zarf içerisinde getirmelisiniz.

Dosya Teslimi: Staj dosyanızı “Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu”nun belirttiği teslim tarihine kadar öğrenci işleri bürosuna imza karşılığında teslim etmeniz gerekmektedir. Kargo veya posta ile yapılan gönderimlerde meydana gelebilecek gecikmelerde sorumluluk tamamen size aittir. En son teslim tarihinden* sonra getirilen veya gönderilen staj dosyaları kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

*Mezuniyet aşamasında ve/veya tek ders sınavına girebilecek durumda olan öğrencilerin staj evraklarını en geç 27 Eylül 2019, mezuniyet aşamasında olmayan öğrencilerin ise 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılının ikinci haftası Cuma günü mesai bitimine kadar.

 

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

                                                                                     Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

 

Yukarı Çık